Mật khẩu quản trị viên không hoạt động trên máy Mac?...

Một số người dùng đã báo cáo rằng họ không thể nhập mật khẩu quản trị viên (admin) trên Mac vì mật khẩu không...

Quick Look không hoạt động sau khi nâng cấp lên macOS...

Một số người dùng cho biết họ không thể sử dụng Quick Look sau khi nâng cấp máy Mac của mình lên phần mềm...