Apple TV App Store không hoạt động? Sửa chữa

Bạn có thể tải xuống ứng dụng và trò chơi trên Apple TV của mình thông qua App Store. Tải xuống ứng dụng...

Cách thiết lập Apple TV khi Điều khiển từ xa bị mất hoặc không...

Điều khiển từ xa của Apple TV nổi tiếng là biến mất. Chúng nhỏ, mỏng và dễ bị trường kỷ và các đồ...